UEPO ima sedište u Briselu. Naša organizacija je nastala da bi predstavljala lidere policije i sve koji sprovode zakone u Evropi. Mi smo, uz to, otvoreni da primamo i profesionalce koji nisu vezani isključivo za kriminalističke jedinice i pravosudni sistem.

Upravni odbor direktora UEPO-a je integrisana jedinica koja se sastoji od predstavnika iz različitih regiona Evrope sa zadatkom da objedini internacionalnu koordinaciju, planiranje, programe i aktivnosti širom evropskog kontinenta.

Više od 50.000 zadovoljnih članova iz Evropske Unije govore dovoljno o našoj organizaciji. Naš uticaj i članstvo raste i UEPO dobija internacionalnu reputaciju i priznanja. Kroz našu posvećenost i stalno usavršavanje, mi možemo da pružimo kompletnu podršku svim našim članovima kako bismo prevazišli izazove modernog sveta koji se non- stop menja.

%

PROFESIONALIZAM

%

TRANSPARENTNOST

%

HUMANOST

%

PRIJATELJSKI PRISTUP

%

PROAKTIVNI PRISTUP